Bonver Logistics - en av våra partner inom fraktsystem

Bonver Logistics - Affärsidé

Bonver Logistics har unika systemlösningar och är specialiserade på kundanpassad logistik med en hög servicenivå och flexibilitet. Vi erbjuder snabba och säkra distributions- och servicetjänster, för ett brett produktregister, med leverans till hela världen. Tillsammans med kunden utvecklar och effektiviserar vi den gemensamma affären. Vi tar ansvar genom dialog och kunskap med kunden.

Vision

Bonver Logistics ska vara ledande på flexibla och kundanpassade logistiklösningar med hög kvalitet.

Bonver Logistics - partner till Specter AB
Kontakta Bonver Logistics direkt

Bonver Logistics AB

08-766 78 00

Gåshaga Brygga 1

18185

Lidingö

www.bonver.com