Hur lagras mina kunders personuppgifter?

Specter AB är ett svenskt företag, vårt egenutvecklade affärssystem erbjuds som en så kallad molntjänst. All informationslagring av kunddata i Specters affärssystem sker i Sverige, på servrar hos vår hostingpartner 24 Solutions.