Kan jag få fram en lista över kunder för att ta bort eller anonymisera dessa?

Om du vill söka fram kunder, som t.ex. inte har köpt någonting av dig under en viss tid, kan du använda den avancerade kundsökningen i funktionen CRM/Offert. Utsökningen av kunder kan visas som t.ex. en listning eller exporteras till Excel-fil. Läs mer på vårt Hjälpcenter, under avsnittet CRM-sök.

Inom kort kommer det även bli möjligt att från utsökningen genomföra en masshantering för att t.ex. ta bort eller anonymisera ett flertal kunder samtidigt.