Är det möjligt att behörighetsstyra åtkomsten till personuppgifter?

I Specters affärssystem finns sedan länge avancerad funktionalitet för behörighetsstyrning per användare. Det är därmed möjligt för er admin-användare att säkerställa att det bara är de användare som behöver tillgång till personuppgifter som får tillgång till dem.

Exempel på behörighetsstyrning som kan sättas per användare:

Kunder:

  • Skapa ny kund, visa kund, ändra kunduppgifter, ta bort kund
  • Utskrifter av t.ex. adressetiketter och export av e-postadresser
  • Export av kundregister
  • Tillgång till tagen kreditupplysning

Leverantörer:

  • Skapa ny leverantör, visa leverantör, ändra leverantör, ta bort leverantör

Systemanvändare:

  • Visa användare, ändra användares uppgifter