Behövs det ett personuppgiftsbiträdesavtal (biträdesavtal)?

Vi har tagit fram ett Personuppgiftsbiträdesavtal som komplement till våra allmänna abonnemangsvillkor. Biträdesavtalet förtydligar ansvaret för dig som använder våra tjänster samt för oss som systemleverantör. Ert företag (personuppgiftsansvarig) godkänner Personuppgiftsbiträdesavtalet genom fortsatt användning av vårt affärssystem – Specter Business …

Är det möjligt att behörighetsstyra åtkomsten till personuppgifter?

I Specters affärssystem finns sedan länge avancerad funktionalitet för behörighetsstyrning per användare. Det är därmed möjligt för er admin-användare att säkerställa att det bara är de användare som behöver tillgång till personuppgifter som får tillgång till dem.
Exempel på behörighetsstyrning som …

Hur lagras mina kunders personuppgifter?

Specter AB är ett svenskt företag, vårt egenutvecklade affärssystem erbjuds som en så kallad molntjänst. All informationslagring av kunddata i Specters affärssystem sker i Sverige, på servrar hos vår hostingpartner 24 Solutions.Facebook

Gilla vår sida på Facebook för
att ta del av fler nyheter.

Youtube

Se våra hjälpfilmer och mer material på vår Youtube-kanal.

LinkedIn

Knyt kontakter och utöka ditt
nätverk med oss på LinkedIn.

MyNewsDesk

Läs våra pressmeddelanden
MyNewsDesk.