Vilka är Smartcaze?

Familjen Uddh från Kullavik strax utanför Göteborg förvärvade verksamheten i Februari, 2009 och är redan i full fart med att utvidga verksamheten, dels i Sverige men även i Europa. Valet av affärssystem var relativt enkelt efter att ha tittat runt på vad som fanns på marknaden. Valet föll på Specter.

Anledningen till att vi valde Specter är för att det skapar frihet i organisationen. Då vi hela tiden är på olika platser runt om i landet/världen är det en otrolig styrka att endast vara beroende av en internetuppkoppling. Det vi skapar är en helt mobil organisation där vi kan arbeta precis varifrån vi vill. Jag tvekar inte en sekund för att rekommendera Specter för omvärlden. Det är ett riktigt bra affärssystem!http://www.smartcaze.com  

Smartcaze använder webbaserat affärssystem från Specter AB

Spitfire Gunmetal

Smartcaze använder Webbaserat affärssystem från Specter AB
Richard Uddh

Smartcaze

Med Specter som affärssystem kan vi skapa en helt mobil organisation där vi kan arbeta precis varifrån vi vill.