Integritetspolicy

Läs detta innan du använder dig av sajten.
 

Integritetspolicy

Vi på Specter AB uppskattar att du är intresserad av företaget och våra produkter. Vi tycker att det är bra om du noggrant läser Integritetspolicyn innan du använder webbplatsen och eventuella underordnade webbplatser (tillsammans benämnda ”Webbplatsen”). Integritetspolicyn anger vilken slags information Specter AB eller tredje part å Specter ABs vägnar samlar in från Webbplatsen och vilka åtgärder som vidtas för att skydda dina personuppgifter. Om du inte samtycker till Integritetspolicyn, får du inte använda denna Webbplats. Integritetspolicyn kan då och då ändras, så titta igenom den på nytt med jämna mellanrum.

Allmänt

För att använda vissa av våra funktioner och delta i aktiviteter och för tillgång till vissa av våra produkter och tjänster krävs ibland att du på Webbplatsen tillhandahåller information som e-postadress, namn, telefonnummer och företagsnamn (”Personuppgifter”) som identifierar dig. Därför måste du fullt ut förstå och entydigt gå med på insamling, användning och överföring av sådana Personuppgifter enligt de villkor och förutsättningar som anges i Integritetspolicyn.

Insamling och användning av Personuppgifter och annan användarinformation

Personuppgifter sparas och administreras av Specter AB som ett led i att underlätta användningen av våra produkter och/eller webbtjänster. Om du lämnar ytterligare Personuppgifter för att få information från oss – exempelvis broschyrer och kataloger – samlar vi in och lagrar dessa uppgifter. Informationen gör det möjligt för oss att svara på din informationsförfrågan. Informationen lagras i en rimligt säker och skyddad miljö under så lång tid som vi på Specter AB anser att den behövs för att förbättra kommunikationen med dig. Om du önskar ta bort delar av eller alla dina uppgifter från vårt arkiv, kontakta Specter AB [relevanta post- och e-postadresser].

Vi på Specter AB kan komma att ställa fler frågor efter icke-obligatorisk information från dig för att kunna ge dig relevanta erbjudanden eller för att bjuda in dig till tävlingar. Det är naturligtvis du själv som väljer om du ska lämna ytterligare information.

För att hjälpa oss att ytterligare förbättra besökares upplevelse av Webbplatsen samlar Specter AB också in icke-personlig, kollektiv information om användningen av Webbplatsen. Specter AB kan komma att koppla informationen till Personuppgifter för att se vilka användare som får tillgång till vilket material, vilket ger oss underlag till förbättringar av webbplatsen.

Specter AB samlar inte avsiktligt in några Personuppgifter från barn under 18 års ålder, och webbplatsen riktar sig inte mot sådana personer. Vi råder föräldrar och vårdnadshavare att ta aktiv del i barns aktiviteter och intressen på nätet.

Överföring av Personuppgifter

Specter AB kommer inte att överföra (annat än i routingsyfte) de Personuppgifter du tillhandahåller på Webbplatsen till tredje part, utom (a) om du har gett ditt medgivande; (b) om lagen eller ett juridiskt beslut kräver detta; (c) om det sker i syfte att skydda och försvara Specter ABs rättigheter eller tillgångar; (d) om det sker i syfte att skydda den personliga säkerheten för Webbplatsens användare; (e) om de överförs till personer eller företag med vilka Specter AB har avtalat att utföra den interna driften av Webbplatsen eller vår verksamhet; (f) om vi har skäl att tro att de omfattas av lagstiftning, bindande bestämmelser eller avtal som upprätthåller riktlinjer för rättvis hantering och adekvat skyddsnivå gällande Personuppgifter. Specter AB förbehåller sig rätten att kontakta lämplig myndighet på företagets vägnar om aktiviteter som kan vara olagliga eller som strider mot Specter ABs användarvillkor upptäcks.

Cookies

  1. Webbplatsen kan använda en teknik kallad ”cookies”, små textfiler med information om den webbplats du besöker som sparas på din dator. Dessa cookies används för att göra ditt besök på webbplatsen trevligare och för att hjälpa oss att analysera besöken på webbplatsen. Det finns två typer av cookies: En typ används för att ”komma ihåg” information, som ditt användarnamn och lösenord. Dessa cookies sparas på din dator så länge du inte ”loggar ut” ur denna prenumerationsservice. Om du inte använder funktionen ”Fråga inte efter mitt användarnamn och lösenord i fortsättningen” sparas aldrig denna typ av cookies på din dator.
  2. Den andra sorten är en så kallad sessionscookie. Den används för att hålla reda på exempelvis vilket språk du har valt på webbsidan. Under ditt besök på en webbplats sparas sådana cookies tillfälligt i din dators minne. En sessionscookie försvinner normalt när du stänger webbläsaren. Genom att använda sådana cookies hoppas vi på Specter AB att bättre kunna rikta relevant information till våra besökare. Om du inte accepterar Specter ABs användning av cookies kan du i de flesta webbläsare konfigurera läsaren så att den inte sparar cookies genom att ändra inställningarna för läsaren. Dock kan detta begränsa funktionaliteten och din nytta av Webbplatsen.

Kvalitet

Vi på Specter AB vidtar självklart rimliga åtgärder för att säkerställa att de Personuppgifter vi samlar in från dig är korrekta, fullständiga och aktuella. Dock, det förutsätter att du endast uppger korrekta Personuppgifter, dvs. kompletta och aktuella vid tiden för insamlandet. Om du vid ett senare upptäcker att de Personuppgifter vi har om dig inte är korrekta rättar vi dessa utifrån ett skriftligt medddelande från dig.

Säkerhet

Även om Specter AB inte kan garantera att obehörig åtkomst aldrig kommer att inträffa, kan du vara helt säker på att vi mycket noga säkerställer skyddet av dina Personuppgifter genom lämpliga rutiner och teknik för att förhindra obehörig åtkomst.

Andra webbplatser

Webbplatsen kan ha länkar till tredje parts webbplatser.

Specter AB har ingen kontroll över och ansvarar därmed inte för innehåll eller personuppgiftspraxis som tillhör tredje parts webbplats som länkas till från vår webbplats. Sådana webbplatser kan ha andra rutiner för insamling och hantering av personlig information. Vid osäkerhet, bekanta dig med dessa webbplatsers riktlinjer gällande sekretess.

Ändringar

Specter AB förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, när som helst och utan föregående meddelande förändra Integritetspolicyn. Ändringar i Integritetspolicyn börjar gälla då de publiceras på Webbplatsen. Ditt fortsatta användande av Webbplatsen efter att någon typ av ändring gjorts i Integritetspolicyn räknas som ett godkännande av dessa ändringar.

Denna Integritetspolicy har senast uppdaterats den 14 december, 2015.