Ta kontroll över dina kostnader

Med Leverantörsfaktura/Utgifter hanterar du enkelt dina kostnader och får en bra överblick av aktuella skulder. Funktionen låter dig dels hantera leverantörsfakturor och leverantörsreskontra, och dels kan du snabbt och enkelt registrera utgifter såsom kvitton och kortköp.

Enkelt att hantera och få full koll på leverantörsskulder

Med vår leverantörsfaktura/utgifter-funktion hanterar du enkelt dina kostnader. Funktionen låter dig dels hantera leverantörsfakturor och leverantörsreskontra, och dels kan du snabbt och enkelt registrera utgifter såsom kvitton och kortköp.

Du kan se överskådligt och tydligt vad varje leverantörsfaktura har för förfallodatum och status, vilka som är obetalda, förfallna eller betalda. Alla leverantörsfakturor och kvitton kan enkelt sökas fram.

Leverantorsfaktura Utgifter - Specter AB

Smidiga utbetalningar med bankfiler

När du registrerat din leverantörsfaktura i Specter kan du använda LB-rutin för att ladda upp leverantörsfakturor för betalning till din internetbank eller Bankgirot. När pengarna betalts ut från ditt bankkonto får du tillbaka en återläsningsfil som automatiskt konterar utbetalningen.

Du slipper alltså dubbelregistrering i din internetbank: när du lagt in din leverantörsfaktura i Specter kan stora delar av hanteringen skötas automatiskt. Du sparar tid och minskar din administration.

Stöd för valutor och moms

Dina leverantörer kan befinna sig var som helst i världen, vårt webbaserade affärssystem hanterar förvärvsmoms både inom och utanför EU, olika valutor och valutadifferens.

Ingen expertkunskap krävs

Du behöver inte vara bokföringsexpert för att registrera en leverantörsfaktura eller ett kvitto. Du väljer hur komplex registreringen ska vara. Dels kan du använda förenklad registrering. Då sköter systemet stora delar av konteringen, och du behöver inte tänka på debet och kredit.

Om du vill kan du naturligtvis arbeta med kompletta konteringar istället. Vill du hellre låta din redovisningsbyrå hjälpa dig kan dom givetvis göra jobbet, direkt i ditt system.

Smart matchning av Inköpsorders

Tillsammans med vår funktion för Inköpshantering får du tillgång till vår oerhört användbara funktion för inköpsordermatchning. Du kan då enkelt skapa upp leverantörsfakturor utifrån de inköp du gör. Du sparar tid, slipper fylla i information flera gånger och kan enkelt stämma av att inköp, inleveranser och leverantörsfakturan stämmer överens.

Lämna dina rapporter med konterade och summerade bokföringsunderlag till din redovisningsbyrå, eller bokför som verifikat direkt i Specter med Bokföringsfunktionen.

Optimera ditt flöde med fakturascanning och e-fakturor

Med vår koppling till Pagero kan du enkelt få in alla inkommande fakturor direkt i leverantörsreskontran i Specter. Du slipper tidskrävande manuellt arbete.
Läs mer om vår Pagero-koppling.

Pris Leverantörsfaktura

Startavgift: 195:-
Månadsavgift: 80:- per användare

Se vår pristabell
  • Leverantörsfakturor och utgifter kan kopplas till resultatenheter
  • Möjlighet till olika verifikationsserier
  • Skicka betalningsuppdrag på fil till din internetbank eller Bankgirot
  • Läs in återrapporteringsfiler på gjorda utbetalningar för automatisk kontering
  • Konto- och momstyp ställs in på leverantören, och hanteras med automatik vid fakturaregistreringen
  • Registrera leverantörsfaktura direkt från inköpsorder och inleverans (kräver funktionen Inköp)
  • Diagram för utgifter, kan visas t.ex. per kvartal, månad, vecka
  • Rapporter för Leverantörsreskontra, Leverantörsfakturajournal, Utgiftsjournal och Utbetalningsjournal