Momsredovisning för internationell e-handel

Med Specters affärssystem blir administration och redovisning av moms enkel när du säljer till konsumenter utomlands, t.ex. inom EU eller till Norge.

Smidig momshantering vid försäljning till EU och andra länder

Internationell Momshantering underlättar för e-handlare som säljer till konsumenter utanför Sverige och har krav att särredovisa moms för distanshandel inom EU, eller andra länder där omsättningen når över tröskelvärdet, som t.ex. Norge eller Storbritannien.

Med Specters affärssystem kopplat till din webbshop får du ett effektivt systemstöd för att hantera utländsk moms, som sparar dig både tid och pengar.

Ny EU moms 2021 - OSS - Specter AB

EU-MOMS OCH ONE STOP SHOP (OSS)

Från 1 juli 2021 gäller nya momsregler vid distanshandel till konsumenter inom EU. Med Specters EU-paketering får du hjälp och stöd i affärssystemet att hantera momsredovisningen och kraven från EU och Skatteverket.

Med underlaget från Specter blir det enkelt att sköta redovisningen av andra EU-länders moms via Skatteverkets e-tjänst OSS (One Stop Shop).

ENKELT ATT BOKFÖRA OCH REDOVISA MOMS

Du kan sköta både bokföring och momsredovisning för olika länder enkelt och kostnadseffektivt. Alla order och därmed följande fakturor och bokföring delas automatiskt upp per momskonto (land) i systemet och resultatenhet per land.

Systemet hanterar följande för varje land du behöver redovisa separat

 • Separat momsrapport per land. Momsrapporten visar summa försäljning samt debiterad moms på denna, fördelat på de olika momssatserna. Belopp både i valuta och SEK.
 • Separata momssatser per land
 • Separat fakturanummerserie per land, för all försäljning (även t.ex. Klarna-köp)
 • Automatisk visning av rätt org.nr per land, på dokument som t.ex. fakturor
 • Separata momskoder, som kopplas till artiklarna för att rätt moms ska tas ut på produkterna
 • Separata försäljningskonton, kopplas till artiklar samt momskoder
 • Standardvaluta kopplas till respektive land, för att hantera försäljning och momsrapport

100% webbaserat affärssystem. Du kan arbeta på Mac, PC och surfplatta, var du vill och när du vill.

Pris

Startavgift: Se prislista
Månadsavgift: Se prislista

Se vår pristabell
 • Separat momsrapport per land. Momsrapporten visar summa försäljning samt debiterad moms på denna, fördelat på de olika momssatserna. Belopp både i valuta och SEK.
 • Separata momssatser per land
 • Separat fakturanummerserie per land, för all försäljning även via kort och faktura typ Klarna
 • Automatisk visning av rätt org.nr per land, på dokument som t.ex. fakturor
 • Separata momskoder, som kopplas till artiklarna för att rätt moms ska tas ut på produkterna
 • Separata försäljningskonton, kopplas till artiklar samt momskoder
 • Standardvaluta kopplas till respektive land, för att hantera försäljning och momsrapport
 • Handelsfaktura kan tas fram, som innehåller den information som tullmyndigheter runt om i världen normalt efterfrågar