Integritet vid kundåterkoppling

Tack för att du tar dig tid att läsa om hur Specter AB arbetar för att skydda dina personuppgifter och värnar om din integritet.

På Specter är vi måna om att erbjuda våra kunder en bra användarupplevelse. Som en del i detta är det viktigt för oss att ha kontakt med, och få återkoppling från, våra slutanvändare kring våra lösningar och erbjudanden.

För att hantera återkoppling, och vid behov komma i kontakt med er för uppföljning, registrerar vi personlig data tillsammans med ert svar. I tillägg registrerar vi även information relaterad till svaret, produkt, kund och slutanvändare i form av men inte begränsat till användarnamn/ID, e-postadress, URL, företagsnamn och roll. Vi använder sådan data för att följa upp och få ökad förståelse för de behov ni som kund och användare har samt för att informera om eventuella åtgärder som gjorts utifrån återkopplingen. Den rättsliga grunden för att behandla persondata är att vi vill försäkra oss om att vi lever upp till våra kunders och användares förväntningar och alla avtalsenliga åtaganden.

För att hantera er återkoppling kan vi behöva dela informationen med andra företag inom Vismakoncernen. Specter och Visma delar inte din personliga information med extern tredje part förutom de underleverantörer och partners vi har biträdesavtal med. Vissa av dessa är lokaliserade utanför EU och i dessa fall säkerställer Visma den rättsliga grunden för överföring av persondata genom “EU Model Clauses” eller “Privacy Shield”. Wootric är ett exempel på en sådan underleverantör som är lokaliserad i USA och som Vismakoncernen använder sig av som förmedlare av ett verktyg för kundnöjdhet.

VÅR INTEGRITETSPOLICY

I vår integritetspolicy kan du läsa mer om vår behandling av personuppgifter som personuppgiftsansvariga. Policyn beskriver hur vi behandlar de uppgifter du lämnar till oss och klargör ansvaret för att skydda dina personuppgifter och din integritet.