Avtalsfakturering

Vår funktion för avtalsfakturering sparar mycket tid och arbete för dig som fakturerar dina kunder återkommande, efter löpande avtal. Avtalsfakturering är helt integrerat i vårt affärssystem Specter Business Management där all hantering av inbetalningar, påminnelser, kundreskontra etc sker.

Sköt din återkommande fakturering med ett klick

Vår funktion för avtalsfakturering sparar mycket tid och arbete för dig som fakturerar dina kunder återkommande, efter löpande avtal. Funktionen kan till exempel användas för abonnemang, underhållsavtal och hyresavtal.

Funktionen håller reda på när det är dags att fakturera dina avtalskunder, och låter dig skapa alla dina avtalsfakturor automatiskt.

Webshop-koppling Specter

Flexibla avtalsintervall

Du kan fakturera i förskott eller efterskott, månadsvis, årsvis, kvartalsvis eller med annat intervall. Du minskar administration och får bättre överblick över dina avtalskunder.

Förenkla med avtalsmallar

Använd avtalsmallar för att snabbt skapa upp många avtal av liknande typ. Det går förstås att ta en avtalsmall och anpassa den för ett specifikt avtal, så att du kan specialutforma ett avtal för en viss kund.

Få koll på kassaflödet

Du kan ta ut prognoser på hur mycket du kommer att fakturera dina avtalskunder, så att du får bättre koll på ditt framtida kassaflöde.

Komplett med reskontra och bokföring

Avtalsfakturering är helt integrerat i vårt webbaserade affärssystem Specter Business Management där all hantering av inbetalningar, påminnelser, kundreskontra etc sker, hela vägen till bokföringen med vår Bokföringsfunktion.

100% webbaserat affärssystem. Du kan arbeta på Mac, PC och surfplatta, var du vill och när du vill.