Patrik Lundh på JEMP Guld använder webbaserat affärssystem från Specter AB

Patrik Lundh på JEMP Guld använder webbaserat affärssystem från Specter AB