Enkel hantering och bokföring av Klarna-köp

Hantera Klarna-betalningar från din e-handel och sälj fakturor i Specter, bokföringen sköts automatiskt. Specters unika koppling till Klarna låter dig uträtta mycket med få arbetsmoment, vilket sparar tid som du kan lägga på din verksamhet.

Effektivisera din e-handel med färre arbetsmoment och minskad risk

Klarna erbjuder betal- och fakturalösningar som minskar din kreditrisk och låter dig slippa kravhantering. Vårt affärssystem kan enkelt kopplas ihop med din webshop och med Klarna.

Detta låter dig sköta all din hantering av Klarnabetalningar direkt i Specter, oavsett om ordern är lagd i en webshop eller direkt av en säljare i affärssystemet. Bokföringen sker sedan helt automatiskt.

Webshop-koppling Specter

Automatiserat flöde

Med ditt Spectersystem kopplat till Klarna kan du automatisera ditt betalningsflöde, från att din kund lägger en order i din webshop till att du får pengar från Klarna. Systemet sköter aktivering, utskick av fakturor, avprickning av betalningar och avräkning av Klarnas kostnader.

Smart bokföring av Klarna-köp

Om du väljer att sköta din bokföring i Specter kan hela din hantering av Klarna-köp bokföras automatiskt. Du kan även välja att ta ut färdiga bokföringsunderlag ur Specter, som enkelt kan stansas in i ett annat bokföringsprogram eller lämnas till en bokföringsbyrå.

Så här fungerar integrationen

Ett typiskt flöde för en Klarnabetalning från din webshop kan se ut så här:

 • Din kund gör en beställning i din webshop och väljer att betala genom Klarna. Ordern skickas in i Specter för vidare hantering.
 • När du levererar ut ordern i Specter aktiveras Klarna-köpet.
 • Klarna-fakturan kan sedan ses och skrivas ut direkt från Specter. Du kan direkt lägga med fakturan i leveransen till din kund, och slipper logga in i Klarnas system för att skriva ut fakturan.
 • När Klarna betalar ut pengar till dig sätts fakturan automatiskt till betald i din kundreskontra i Specter. Klarnas kostnader summeras och konteras. Automatisk bokföring, helt enkelt.

Affärssystemet kan självklart hantera flera Klarna-konton och vår Klarna-integration fungerar även för Klarna Checkout

Använd Klarna även utan webbshop

Du kan även sälja fakturor som inte kommer från en webshopsorder, till exempel vid telefonorder som registreras direkt i Specter. Kundkontroll mot Klarnas system kan göras direkt i Specter.

Pris Klarna-koppling

Startavgift: 1.495:-
Månadsavgift: 75:- per användare

Pris gäller per Klarna-konto.

Se vår pristabell
 • Stöd för Klarna Faktura och Klarna Checkout
 • Stöd för flera Klarna-konton
 • Aktivera Klarna-köp direkt i Specter
 • Möjlighet att ändra orderbelopp från Specter
 • Filtrering kan göras på ordrar och fakturor med Klarna som betalsätt
 • Möjlighet att skapa Klarna-faktura från en manuell order i Specter
 • Vid leverans av order i Specter görs aktivering mot Klarna
 • Klarna-faktura kan skrivas ut direkt från Specter i samband med leveransen
 • Inställningar för att få ett optimerat leverans- och betalflöde
 • När Klarna betalar ut pengar till dig sätts fakturan automatiskt till betald i kundreskontran i Specter och konteras direkt, även Klarnas kostnader konteras.